ปราสาทสัจธรรมพัทยา

 • ปราสาทสัจธรรมเป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีรูปแบบเป็นทรงจตุรมุข มีหลังคาทรงท้องสำเภาเรือกว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 105 เมตร โดยใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นองค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็น ไม้สัก ไม้ตะเคียนทอง ไม้พันชาด ไม้เคียมคะนอง และไม้แดง มีเสาทั้งหมดรวม 170 ต้น โดยเสาเอกของตัวอาคารเป็นไม้ตะเคียนทอง อายุ 600 ปี มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 80 ไร่
 • รูปแบบภายในอาคารปราสาทสัจธรรมเป็นศิลปะประยุกต์ที่นำรูปแบบศิลปะตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนต้นจนถึงยุครัตนโกสินทร์มาผสมรวมกันได้อย่างสวยงามลงตัว โดยมีหลังคาลดหลั่นซ้อนกันทั้ง 4 ด้าน และมียอดปราสาทเป็นแบบปรางค์ มีรูปเทวดาสลักในรูปแบบลอยตัวประดับประดาอยู่บนยอดทั้ง 4 ทิศ ภายในปราสาทสัจธรรมมีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุด ซึ่งล้วนแล้วแต่แฝงปริศนาธรรมและคติเตือนใจเอาไว้เกือบทั้งหมด
 • ความน่าอัศจรรย์ในการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ก็คือ ทั้งหมดของตัวปราสาทสัจธรรม ใช้การยึดไม้แบบตอกสลักและเข้าเดือย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบโบราณ ที่ทำให้ไม้แต่ละส่วนต่อกันติดได้โดยไม่ต้องใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว
ตัวเลือกแพ็คเกจ

เลือกตัวเลือกแพ็กเกจเพื่อดูรายละเอียด

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม

ผู้ใหญ่:

500

420 THB

เด็ก:

300

220 THB

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + นั่งรถม้าชมวิวประมาณ 15 นาที

ผู้ใหญ่:

700

600 THB

เด็ก:

500

425 THB

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + ขี่ม้าชมวิวประมาณ 25 นาที

ผู้ใหญ่:

800

650 THB

เด็ก:

600

475 THB

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + นั่งรถเอทีวีประมาณ 20 นาที

ผู้ใหญ่:

800

700 THB

เด็ก:

600

525 THB

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + นั่งเรือพายชมวิวประมาณ 20 นาที

ผู้ใหญ่:

800

700 THB

เด็ก:

600

525 THB

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + นั่งเรือสปีดโบ๊ทประมาณ 20 นาที

ผู้ใหญ่:

900

800 THB

เด็ก:

700

575 THB

บัตรเข้าชมปราสาทสัจธรรม + นั่งช้างวนปราสาท 1 รอบ

ผู้ใหญ่:

900

800 THB

เด็ก:

700

575 THB


ประสบการณ์เพลิดเพลินที่จะได้รับ
 • ห้องโถงด้านทิศตะวันออก – มีการตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้แบบลอยตัวที่ให้คติเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อ แม่ และความกตัญญู แสดงให้เห็นถึงความรัก ห่วงใย และปรารถนาดีแบบไม่มีเงื่อนไข อันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และแสนบริสุทธิ์ ความสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์ จึงเป็นความมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณซึ่งสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ชีวิตได้ด้วยการมีความรัก ความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกนี้นั่นเอง
 • ห้องโถงด้านทิศตะวันตก – เน้นการแกะสลักที่สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวของธาตุทั้ง 4 ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผ่าน ฟ้า (จักรวาล) ซึ่งสื่อถึงธาตุลมและธาตุไฟในจักรวาล และ ดิน ที่สื่อถึงธาตุน้ำและธาตุดิน อันเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งก่อกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง นอกจากนั้นยังมีรูปสลักของเทพประจำธาตุต่างๆ ตกแต่งอยู่ในบริเวณห้องนี้อีกด้วย
 • ห้องโถงด้านทิศเหนือ - ประดับประดาไปด้วยรูปสลักที่สื่อให้เห็นในเรื่องของคุณธรรมและความดี การละวางกิเลสและความชั่วต่างๆ อันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่พัวพันอยู่ โดยสื่อผ่านความเชื่อของพุทธศาสนาที่เปรียบศาสนาเป็นเหมือนยานพาหนะที่จะพาผู้คนข้ามพ้นวัฏสงสาร การเวียน ว่าย ตาย เกิด และถึงแม้จะมีชาติกำเนิดต่างกันก็สามารถหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้ด้วยการทำความดีนั่นเอง
 • ห้องโถงด้านทิศใต้ – แสดงภาพสลักของพระจันทร์ พระอาทิตย์ และเทพเจ้าประจำดาวนพเคราะห์ต่างๆ ที่มีความเชื่อว่าจะส่งอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตมนุษย์ทุกคน ทำให้เกิดวิวัฒนาการหรือสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกใบนี้
 • ห้องโถงกลาง หรือ มหาบุษบก - เป็นห้องโถงใหญ่ใจกลางปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) มีบุษบกทรงสถูปไม้แกะสลักตั้งประดับเอาไว้อย่างโดดเด่นเป็นสง่าสื่อถึงความว่างเปล่าหรือการนิพพาน รอบด้านเป็นงานแกะสลักที่สื่อให้เห็นถึงอริยะสัจ 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งจะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง
 • เที่ยวปราสาทสัจธรรม ช่วงไหนดี
  • ฤดูร้อน – หากเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) ในช่วงฤดูร้อน นอกจากจะได้ชมกับความงามของตัวปราสาทแล้ว ยังถือเป็นช่วงเวลาที่จะได้ชมความงามของชายทะเลบริเวณพัทยาได้อย่างสวยงามที่สุด เพราะฤดูร้อนถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเที่ยวทะเลอ่าวไทย แนะนำให้เลือกไปชมช่วงเช้าหรือบ่ายคล้อยจะดีที่สุด เพราะจะมีเวลาที่แดดอ่อน เหมาะกับการเดินชมความงามด้านนอกปราสาท และเมื่อแดดแรงก็ยังสามารถหลบไอร้อนเข้าไปชมด้านในตัวปราสาทได้อีกด้วย
  • ฤดูฝน – อาจมีอุปสรรคเล็กน้อยในการเดินทาง รวมถึงการชมความงามภายนอกตัวปราสาทและการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่นขี่ช้าง หรือนั่งเรือชมปราสาทจากกลางทะเล เพราะอาจมีช่วงพายุฝนซึ่งไม่สะดวกมากนักต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้ง แต่ยังสามารถชื่นชมความงามภายในตัวปราสาทได้ตามปกติ และข้อดีคืออากาศจะเย็นสบายเพราะแดดจะไม่แรงเท่าในฤดูอื่น
  • ฤดูหนาว – เป็นอีกฤดูกาลที่เหมาะสมในการไปชมความงามของปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) เพราะอากาศจะเย็นสบาย การชมความงามของปราสาทจากภายนอกหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ ถือว่าค่อนข้างสะดวก แต่การลงเรือเพื่อชมความงามของปราสาทจากทะเลอาจจะมีคลื่นลมแรงเล็กน้อย และอาจมืดเร็วกว่าฤดูอื่น แนะนำว่าควรเผื่อเวลาในการเดินทางเที่ยวชมให้ดี เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมืดก่อนจะชมตัวปราสาทได้อย่างทั่วถึงทั้งหมด
 • ปราสาทสัจธรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวชมได้ทั้งครอบครัว แต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้สูงอายุซึ่งเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเท่าไรนัก เนื่องจากจะต้องใช้การเดินขึ้นลงบันได หรือเดินเป็นระยะทางค่อนข้างมากเพื่อจะชมความงามของตัวปราสาทได้ครบทุกมุม และอาจไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆ ซึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจความงามของศิลปะเท่าที่ควร เด็กๆ อาจจะไม่สามารถเที่ยวชมในตัวปราสาทได้ในเวลานานๆ แต่วิธีการจูงใจในการท่องเที่ยวบริเวณนี้ก็คือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีให้บริการเพิ่มเติม เช่น การขี่ช้างหรือม้าชมรอบบริเวณตัวปราสาท การนั่งเรือหรือขับรถ ATV ซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทสัจธรรมแห่งนี้สำหรับเด็กๆ และทุกวัยในครอบครัว

วิธีการเดินทาง

ปราสาทสัจธรรมพัทยา
206/2 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150
เบอร์โทร: 038-367-815 038-110-653 til 54
 • ห่างจากพัทยาใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าอยู่บริเวณซอยนาเกลือ 12 ตรงเข้าไปจนเกือบสุดซอย  มีซุ้มประตูขนาดใหญ่ของปราสาทสัจธรรมอยู่ทางขวามือ
ที่อยู่

206/2 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150